Rapportperioden styr börsutvecklingen

Under vecka 51 före jul var det främst verkstadsbolagen som visade styrka medan banksektorn och flera tungviktare som Astra, Ericsson, Essity, H&M, Swedish Match och Telia visade svaghet, varför den svenska börsen, OMXS30 (storbolagsindex) utvecklades sämre än USA och Europa. I ett positivt globalt börsklimat ansåg vi dock att den svenska börsen skulle följa med uppåt.

Vi ville emellertid inte se en skarp rekyl i det rådande börsläget utan istället fortsatt konsolidering och kraftsamling under låg volatilitet. Föll detta scenario på plats var sannolikheten god för en uppgång och börsindex kunde då mycket väl kunde nå upp till runt 2000 punkter (då 1892), dvs. en uppgång på 5-6% från rådande nivå.

Just det vi inte ville se inträffade dock bara några dagar senare (21/12) och en skarp rekyl skakade till marknaderna ordentligt p.g.a. oro för det muterade viruset och ”nedstängningen” av Storbritannien. Sverige och Europa tappade mellan 2-3% och USA öppnade med ett tydligt minus.

Volymen på den svenska börsen i samband med rekylen var måttlig och även om nedgången var kännbar var det ingen panik på marknaden, som i samklang med Europa och USA började återhämta sig i slutet av handelsdagen.

Dagen efter visade börsen ett tydligt plus, varför vi inte såg rekylen som början på en ny nedgångsfas utan som en tillfällig ”utskakning” och ytterligare risk som behövde ”pysa ut”.

Det nya året har fått en mycket positiv start där främst industribolagen men även bank samt spel- och råvarusektorerna varit drivande bakom uppgången. Index stängde i går på 1972 punkter så målkursen på 2000 punkter är definitivt inom räckhåll.

Stormningen av Capitolium i USA och den fortsatt snabba spridningen av Covid-19 har bara haft marginellt negativ påverkan på den globala börsutvecklingen, men det som definitivt kommer vara styrande för börsutvecklingen är den kommande rapportperioden. I USA smygstartar den redan i dag med siffror från tre av storbankerna och kommande vecka fortsätter det med bl.a. IBM, Intel, Netflix och Procter & Gamble.

I Sverige publiceras några få viktigare rapporter som Avanza, Castellum, Investor och Sandvik kommande vecka, men det är först i slutet av januari som flodvågen av rapporter sköljer över den svenska marknaden.

Vinstvarningar av både klassiskt negativ karaktär och omvända vinstvarningar av positivt slag förekommer än så länge sparsamt, men detta indikerar inte nödvändigtvis en lugn rapportsäsong även om resultaten kommer in i linje med förväntningarna. Bolagens uttalanden och prognoser för den resterande delen av året kommer ha en högst väsentlig inverkan på marknadsreaktionerna och här förväntar sig aktörerna tydligare utblickar är under föregående år då Covid-19 lade en dimridå över prognoserna.

Gör vi en global utblick med början i USA ser vi att både den breda USA-marknaden (S&P 500) och det smalare och teknikorienterade indexet Nasdaq 100, med stöd av ökade möjligheter för ett nytt stimulanspaket, trendar stabilt uppåt vilket har en positiv effekt på de globala marknaderna.

Tyskland leder som vanligt Europa och har nu lyckats passera årshögsta från februari 2020.  Europa som helhet visar också framfötterna om än inte i samma utsträckning som för Tyskland men Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Spanien och Storbritannien har alla positiva beteendemönster som indikerar god sannolikhet för vidare uppgång.

Den region som utan tvekan leder den globala börsutvecklingen är dock Asien där Kina börjat året med en rivstart och brutit ut uppåt från sitt långvariga tradingintervall. De marknader som verkligen visat styrka är Indien, Sydkorea och Vietnam som efter det positiva vaccinbeskedet i november har rusat uppåt. Japan, Hong Kong och Thailand visar också framfötterna och även om vissa börser nu är i behov av avkylning så är de underliggande trenderna i Asien positiva.

Vi stack ut hakan när vi i mitten av november prognosticerade att oljepriset kunde stiga med runt 25 % och nå upp till 55 dollar. Priset steg relativt snabbt till 50 dollar och fastnade vid denna nivå i en månads tid innan nästa uppgångsfas förde upp priset till över 57 dollar. Det mesta på uppsidan lär nu vara taget, men vi blir inte förvånade om oljan efter en välbehövlig rekyl/paus klättrar förbi 60 dollar.

Som vi skriver i inledningen är det den kommande rapportperioden och vad bolagen då kommunicerar om framtiden och utdelningarna som kommer styra börsutvecklingen. Studerar vi börsbeteendet på global basis ger detta underlag för en positiv syn på börsutvecklingen, men för att den nuvarande optimismen ska förbli intakt krävs det att bolagen levererar både resultat, utsikter och utdelningar som faller marknaden i smaken. Blir så inte fallet hänger rekylen i luften, men detta scenario är i nuläget inte vårt huvudalternativ utan baserat på den svenska börsens (OMXS30) positiva trend höjer vi ribban från 2000 till 2100 punkter.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories