Risken börjar bli förhöjd på börsen

Vi skrev föregående vecka att börserna i USA skulle må bra av en viss avkylning/rekyl och att detta kunde hämma utvecklingen i Europa och Sverige, varför den nuvarande kraftsamlingsfasen torde behöva pågå ytterligare en viss tid. Sannolikheten för ett positivt börsscenario hade dock ökat och vi var därmed bekväma med vårt kursmål för den svenska börsen (OMXS30) på 2100 punkter (då 1998), dvs. en uppgång på 4-6 % från rådande nivå.

I tisdags nådde börsen upp till 2044 punkter, dvs. mindre än 3 % från vårt kursmål och vi anser därför att det finns skäl att bli mer försiktiga rörande den kommande utvecklingen. De senaste två dagarna har vi haft en minirekyl på strax under 2 % och frågan är nu om köparna verkligen är villiga att agera offensivt och driva index hela vägen upp till 2100 punkter.

De positiva effekterna från rapportperioden är inprisade i kurserna och under våren är risken hög att vi får ta del av relativt svaga konjunktursiffror med negativ tillväxt i flera länder. Den underliggande positiva konjunkturbilden lär dock vara intakt med hänsyn till genomslag för vaccineringarna och ekonomier som öppnar upp allt mer.

Adderar vi därtill stora kommande stödpaket från både USA och EU, fortsatta stimulanser från centralbankerna, den kraftfulla återhämtningen i Kina med fortsatt stigande tillgångspriser ser vi skäl till en grundläggande positiv syn på börsutvecklingen.

Att påpeka att risken börjar bli förhöjd på världens börser är egentligen helt odramatiskt. Vi talar inte om ”ragnarök”, krasch eller dramatisk nedgång. Så sent som i slutet av november tappade den svenska börsen 6 %, i oktober över 8 %, i juni något mer än 9 % och i maj närmare 12 %, dvs. genomsnittliga rekyler på 8,75 % som i genomsnitt varade strax under tre veckor.

Rekyler är helt normala inslag i börsens beteendemönster. Regelrätta krascher är däremot ovanliga, obehagliga och kan nästan alltid härledas till tydligt försämrade och många gånger oväntade negativa ekonomiska förutsättningar i ett börsläge där kurserna drivits euforiskt uppåt.

Även om en rekyl inte blir värre än genomsnittet för de fyra sista så tror vi att många placerare psykologiskt skulle kunna uppleva en måttlig nedgång med stort obehag. Det finns flera nya, ovana, orutinerade och riskbenägna aktörer på marknaden som många gånger spekulerar i hävstångsinstrument och som kanske inte är fullt medvetna om att risk i högsta grad är en tveeggad företeelse.

Studerar vi det så kallade ”skräckindexet” Vix (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) som mäter den förväntade volatiliteten för den amerikanska börsen (S&P 500) ser vi att detta befinner sig runt årslägsta, vilket innebär att investerarkollektivet i nuläget inte är nervösa utan istället har en hög riskbenägenhet. Den mentala beredskapen för en kännbar rekyl lyser sålunda med sin frånvaro.

Den beteendemässiga analysen i USA, Europa och Sverige är fortsatt tydlig. Om marknaden är stark så ska den inom kort skaka av sig de senaste dagarnas oro och med volym och kraft notera nya årshögsta. Om marknaderna däremot tydligt faller under det senaste bottenläget från den 10 februari så indikerar detta risk för fortsatt svaghet. Det är dock först om börserna faller under nivån från slutet av januari, där nervositeten i samband med den extrema kursrusningen i Gamestop skakade om börserna ordentligt, som vi kan börja tala om ett möjligt negativt trendbrott.

Studerar vi de olika sektorerna i Sverige så kan vi t.ex. notera att läkemedelsjättarna Astra Zeneca och danska Novo Nordisk (Nordens största bolag) steg med runt 1,5 % vardera under gårdagen medan index tappade något över 1 %. Kombinationen av attraktiva värderingar, men även en rotation mot mindre riskfyllda bolag är en sannolik förklaring till denna utveckling.

Debattens vågor om inflationen och om räntenivån är på väg upp går höga, men det är knappast någon som tror att korträntorna kommer börja stiga inom överskådlig tid. Att den amerikanska långräntan (10 år) har börjat accelerera uppåt och stigit från 0,9 till 1,28 % sedan årsskiftet är egentligen en naturlig normalisering, men kraften i uppgången och oron för var räntan är på väg börjar skapa oro på marknaderna.

Vi pekar inte med hela handen och säger att börsen är på väg ned utan noterar att index (OMXS30) i början på veckan var nära vårt kursmål samtidigt som vi ser risk för fortsatt stigande långränta i USA, förhöjd oro och vinsthemtagningar samt att rekyler på runt 10 % är fullt naturliga inslag på den svenska börsen. Nedgångar har en obekväm tendens att komma snabbt och oväntat. Vi anser att risken nu är förhöjd på den svenska börsen, väljer att öka likviditeten i viss mån och tror att en eventuell rekyl kan skapa mycket intressanta köplägen.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier