Sannolik kraftsamling inför börsuppgång

Vi skrev föregående vecka att den svenska börsen var svårprognosticerad och hittills hade trotsat ett flertal nedgångsförsök och kanske skulle OMXS30 fortsätta att gå sidledes för att samla kraft inför en ny uppgångsfas. Med hänsyn till den negativa kursdynamik, som den svenska börsen visade upp vågade vi dock inte tro på en sådan smärtfri utveckling.

Vårt mest troliga scenario var att marknaden stod inför en kortvarig nedgång på 5-10 %, som därefter borde resultera i en uppgångsfas med potential att lyfta index till en ny ”all time high”. Denna försiktigt negativa prognos verkar dock inte infrias utan marknaden visar mer styrka än förväntat.

De två tydliga indexnivåer som vi navigerat efter avseende den svenska börsen under april och maj är fortfarande intakta. Den ena nivån är toppnoteringarna i närheten av 2280 punkter samt lägstanoteringarna runt 2190 punkter.

Börsen rör sig sålunda inom ett sällsynt väl definierat och smalt tradingintervall även om de dagliga rörelserna inom intervallet flera gånger varit hastiga och svårprognosticerade. Trots att den nedre delen av intervallet utmanats fyra gånger med snabba nedgångar under hög volym, så har dock detta inte resulterat i någon efterföljande nedgång. Den envisa motståndskraft som köparna har visat upp vid varje nedgångsförsök har istället resulterat i en positiv motreaktion, även om index ännu inte har orkat lyfta till någon ny toppnivå.

Det är inte viktigt med några indexpunkter hit eller dit utan det essentiella är den övergripande bilden. Marknaden har gjort på stället marsch i över två månader, vilket matematiskt innebär att den underliggande volatiliteten (svängningarna) har minskat allt mer.

Det är snarast ett axiom på börsen, dvs. ett i det närmste självklart påstående att tydligt avtagande volatilitet föregår en kommande och inte sällan större kursrörelse. Efter den starka starten på börsåret blev den underliggande börstrenden ohållbart brant, dvs. den fick en positiv lutning som var orealistisk. Skulle börsen under resten av året ha fortsatt uppåt i samma takt som under januari och februari så skulle 2021 blivit det bästa börsåret sedan 1900-talets början…

Det var därmed nästan naturlagsbundet att det behövdes en korrigering på börsen. Det mest sannolika var en rekyl på runt 10 % som snabbt hade korrigerat den rådande överhettningen, vilket var den utvecklingen som vi tidigare prognosticerat. Marknaden har dock istället valt det mer ovanliga sättet att justera lutningen på trenden, dvs.  genom att röra sig sidledes (intervallpendla).

Vi kan med vissa variationer se samma beteendemönster i framförallt Europa som helhet med den tyska börsen i täten. Beteendet har även en tydlig global prägel och vi ser att investerarkollektivet agerar likartat i bl.a. Australien, Finland, Indien, Japan, Kina, Norge, Sydkorea och inte minst i USA.

På den breda amerikanska marknaden, S&P 500, är bilden inte lika entydig som i Sverige, men marknaden utmanar dock nu för sjätte gången den svårforcerade och distinkta toppnivån vid 4200 punkter. Den teknikorienterade Nasdaqbörsen har varit betydligt mer lättrörlig, men grundmönstret är även här en intervallbunden marknad som söker balans och riktning.

Samkör man den svenska börsen med den tyska och amerikanska marknaden (S&P 500) framgår samvariation med dessa två marknader med önskvärd tydlighet och om Tyskland och USA visar styrka så kommer Sverige att göra detsamma.

Vi kan konstatera att volatiliteten är klart avtagande på alla tre börserna, vilket är grundförutsättningen för en uppgång, men vi vill därtill se att indexen envist biter sig fast och stabiliseras i toppen av de rådande intervallen och bildar vad vi kallar balanspunkter. Sker detta så är det en signifikant indikation på att köparna har övertaget och sannolikt kommer driva kurserna vidare uppåt.

Investerarkollektivet är präglat av flockbeteende, följer minsta motståndets lag, letar efter riktning och vägledning och rör sig därför i samklang med hur majoriteten agerar. Om marknader som har präglats av osäkerhet och svårbedömda svängningar övergår till ett lugnare och stabilare beteende, som i sin tur övergår till en uppgångsfas kan detta mycket väl utlösa ett flockbeteende. Detta kan lätt få till följd att alla som har lämnat marknaden med likvida medel på fickan inte vill bli frånåkta, hoppar på tåget och bidrar till att driva kurserna uppåt.

Vi ser en god sannolikhet för ovanstående positiva scenario – även om det inte är säkerställt ännu – och har därför blivit mer offensiva på köpsidan, då det kan gå fort om flocken börjar röra sig på allvar och alla samtidigt springer åt samma håll…

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories