Sannolikt med fortsatt uppsida på börsen

Vi skrev föregående vecka att USA och Europa inklusive Sverige kunde vara i färd med att bilda vad vi kallar ”balanspunkter” (konsolideringsfaser med små svängningar) vid eller något över årets tidigare högstanoteringar.  Om detta beteende fortsatte ytterligare en tid skulle marknaderna sedan kunna klättra vidare uppåt.  Vi kunde varken utesluta fortsatt snabb uppgång eller en kännbar nedgångsfas/trendanpassning från dåvarande börsläge, men det bästa skulle vara en hälsosam rekyl under ordnade och återhållsamma former.

Vårt huvudscenario var vad vi kallar ”pyspunka”, vilket innebär att den förhöjda risken på börsen kunde sippra ut under relativt lugna former. Vi var mer försiktiga i vår syn på börsutvecklingen och hade justerat ned risknivån, men lät börsläget utkristalliseras innan vi eventuellt minskade risken ytterligare.

Prognosen har på det stora hela fallit ut väl för ovanstående tre marknader. Sverige (OMXS30) har stigit marginellt med 0,4 % på en vecka och även USA (S&P 500) och Europa (Stoxx Europe 600) har gjort på ställt marsch med en svag positiv underton.

Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser av det observerade beteendet på dessa börser och vi anser att risken är fortsatt förhöjd, men i mindre utsträckning än under föregående vecka och att oddsen fram till årsskiftet är på uppsidan.

Efter en initial uppgång för oljepriset i början av november klev säljarna in runt 45 dollar, vilket är den prisnivå som oljan sedan pandemins början inte lyckats passera. Denna gång föll dock inte oljepriset tillbaka in i sitt smått tröstlösa tradingintervall utan bet sig i stället envist fast i den övre delen av detta och köparna nyttjade varje svaghet för att öka sina positioner inför en förväntad uppgångsfas.

Minskad volatilitet (svängningar) i toppen av ett tradingintervall ger goda förutsättningar för en tydlig rörelse uppåt och denna infann sig med besked innevarande vecka med en prisuppgång på som mest 10 % innan vinsthemtagningarna satte in under gårdagen.

Nu behöver köpare och säljare ånyo komma i balans och priset stabiliseras, men efter en paus/konsolidering ser vi fortsatt potential för uppgång med ytterligare 10–15%. Även om det inte är något linjärt förhållande ser vi ett oljepris som börjat trenda uppåt som en indikator för en positiv ekonomisk utveckling och därmed som ett viktigt stöd för fortsatt stigande börskurser.

Guldpriset har i det närmaste rört sig tvärtom mot oljepriset, vilket är logiskt då dessa två råvaror historiskt har en tendens att utvecklas motvalls.  Basmetallerna aluminium, bly, koppar, nickel, tenn och zink fortsätter dock envist att streta norrut i stabila trender. Som så ofta när industrimetallerna stiger är det koppar som leder uppgången. Trots den markanta stegringen från bottennivån i våras så är det för kopparns del närmare 40 % kvar till toppnivån från 2011, vilket indikerar fortsatt potential.

Vi skrev föregående vecka att vi inte blev förvånade om kronan och euron kunde stärkas ytterligare mot den amerikanska dollarn. Denna vecka har USD/SEK handlats under 8,50 samtidigt som euron testat årshögsta mot dollarn. När euron stärks mot dollarn gör kronan detsamma. Fortsatt kronförstärkning är ingen självklarhet, men dock en faktor att ha i beaktande som hämmande för exportbolagen.

Den viktiga tyska börsen och USA (både den breda marknaden S&P 500 och den teknikorienterade Nasdaqbörsen) har kursmässiga beteendemönster som är likartade och positiva till sin karaktär. De påminner om oljepriset innan detta fick fart uppåt. Potentialen är dock betydligt större när en uppgång sker från nedpressad nivå, vilket inte är fallet med Tyskland och USA.

Tittar vi på Sverige och ett brett europaindex som STOXX 600 Europe är dessas beteendemönster något mindre positiva, men om USA och Tyskland samfällt stiger dras övriga marknader i Europa inklusive Sverige med uppåt.

I Asien lyckades inte Kina bryta upp till ny årshögsta, men vi tror det är en tidsfråga innan detta sker. Japan har däremot visat påtaglig styrka och rört sig explosivt på uppsidan. Även Hong Kong visar framfötterna, men detta har inte varit någon rolig marknad ur ett långsiktigt perspektiv, då index fortfarande ligger under nivån som rådde före finanskrisen 2008. Ryssland följer oljepriset och november har därmed varit en strålande marknad för den ryska börsen, men det återstår runt 25 % till årets toppnivå.

Slutsatsen om vart den svenska börsen (OMXS30) är på väg är inte självklar. Det går inte att utesluta en rekyl på nedsidan, men skulle denna inträffa i nuläget tror vi inte att det är början på en kännbar nedgångsfas utan en tillfällig avkylning av begränsad storlek. Skulle vi istället få se en oväntat snabb och stor uppgång (eufori) är detta sannolikt ett bra läge för vinsthemtagningar. Vår grundprognos är att marknaden, om än inte i en rak linje, kan nå 2000 punkter före årsskiftet (nu 1929) och att även en sådan utveckling sannolikt innebär att man bör överväga att minska sin riskexponering.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories