Sannolikt med hälsosam rekyl på börsen

Vi frågade oss föregående vecka om det var sannolikt att den svenska börsen stod inför en fortsatt kraftfull och oavbruten uppgång? Svaret på denna fråga var nej. Vi noterade dock att det är svårt att prognosticera en euforisk marknad och att 2000 punkter (då 1902 och nu 1922) mycket väl kunde vara nästa hållpunkt.

När ”eftertankens kranka blekhet” väl slog rot hos placerarna och man insåg alla praktiska och organisatoriska problem med att distribuera ut, fördela och genomföra Covid -19 vaccineringarna kunde dock oro och nervositet lätt ta överhanden och leda till en kännbar nedgångsfas.  Vi såg sålunda fortsatt styrka och överdriven börsuppgång som en god möjlighet att realisera vinster även om vi i den rådande nuvarande euforiska situationen inte hade bråttom att ställa oss på säljsidan.

Den blev en positiv börsreaktion när även AstraZeneca/Moderna släppte sina vaccinationsdata om dock något mindre uppgång än förväntat och inte av euforiskt slag. Det attraktiva säljläget som en kursrusning skulle ha inneburit inträffade sålunda inte utan den svenska börsen (OMXS30) är nu istället i färd med att anpassa sin underliggande trend till en mer rimlig lutning.

Kortsiktigt hade börsen mycket väl kunnat gå från överköpt till ännu mera överköpt (eufori), men långsiktigt kan naturligtvis inte marknaden fortsätta stiga i samma takt som hittills under november, då en uppgångstakt av det slaget inom kort skulle föra upp börskurserna till fantasinivåer.

Marknaden korrigeras alltid med jämna mellanrum och den svårbesvarade frågan är hur korrigeringen kommer att ske denna gång. En trendanpassning behöver nödvändigtvis inte ske genom en nedgång utan kan likaväl ske genom att börsen rör sig sidledes, dvs. gör på stället marsch och börjar pendla i ett tradingintervall. Korrigeringen kan också ske på mer kännbart sätt med en nedgångsfas på åtskilliga procent, som på ett brutalt vis ger den långsiktiga trenden en rimlig lutning.

Den kraftiga uppgången i Sverige från bottenläget i mitten av mars till mitten av juli korrigerades via en sidledes rörelse under tre månader samt en snabb nedrekyl på runt 8 %, vilket lockade fram köparna på bred front.

Vi vet inte hur den svenska börsen kommer korrigeras denna gång, men vi noterar att risken är förhöjd och att marknaden befinner sig i någon form av korrektionsfas. Vi återkommer till detta i slutsatsen, men först en global utblick.

Oljepriset (Brent) som trendat nedåt sedan 2012 nådde tjugoårslägsta när pandemin var som värst i våras. Därefter har priset mer än fördubblats, men ligger trots detta 70 % lägre jämfört med ”all time high”. Ingen analytiker tror på framtida priser som överstiger 100 dollar, men en uppgång på 30-50 % från dagens nivå ligger inom rimlighets ram. Oljepriset har reagerat klart positivt på vaccinnyheterna och vi ser stigande oljepriser som en positiv indikator för börsutvecklingen.

Guldpriset har däremot rört sig nedåt de senaste månaderna, vilket är logiskt då guld tenderar att utvecklas bäst när pessimismen är som störst.  I princip samtliga basmetaller, dvs. aluminium, bly, koppar, nickel, tenn och zink har tvärtemot rört sig påtagligt uppåt och nordiska och internationella gruv- och metallbolag tillhör vinnarna på börsen den senaste tiden och stigande metallpriser är positivt för börsutvecklingen.

Råvaror noteras dock i dollar och en fallande dollarkurs skapar en motreaktion i form av stigande råvarupriser för att kompensera för en negativ valutautveckling. Den svenska kronan har stärkts från rekordnivån 10,47 mot USD i mars till dagens pris om 8,60 och vi blir inte förvånade om kronan och euron kan fortsätt stärkas ytterligare och en fortsatt svag dollarkurs är en utveckling som varken den svenska eller de europeiska börserna skulle uppskatta, då konkurrenskraften för exportbolagen påverkas negativt.

Den svenska börsen, USA och de flesta europeiska börser har ett mycket likartat kursmönster, dvs. efter presidentvalet och vaccinnyheterna så har kurserna rört sig i det närmaste rakt uppåt för att den senaste veckan bita sig fast på höga nivåer.

Samtliga dessa marknader kan vara i färd med att bilda vad vi kallar ”balanspunkter” (konsolideringsfaser med små svängningar) vid eller något över årets tidigare högstanoteringar.  Om detta beteende fortsätter ytterligare en tid skulle marknaderna sedan kunna klättra vidare uppåt.  Vi kan varken utesluta fortsatt snabb uppgång eller en kännbar nedgångsfas/trendanpassning från nuvarande börsläge, men det bästa vore en hälsosam rekyl under ordnade och återhållsamma former.

Detta är ett möjligt scenario som vi kallar för ”pyspunka”, vilket tillåter att den nuvarande förhöjda risken på börsen får sippra ut under relativt lugna former. Vi är i nuläget mer försiktiga i vår syn på börsutvecklingen och har justerat ned risknivån, men låter börsläget utkristalliseras innan vi eventuellt minskar risken ytterligare. Tills nästa veckobrev kommer bilden ha klarnat och vi återkommer då med en mer distinkt prognos.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories