” Silicon Valley Bank i USA chockade marknaden…”

Vi skrev föregående vecka att om långräntorna i USA, Europa och Sverige började accelerera uppåt skulle sannolikt inte börskurserna orkar hålla emot och då fanns det risk för kännbara börsrekyler. Vi ansåg som tidigare att innevarande år skulle bli en krokig och volatil börsvandring, men att året som helhet hade förutsättningar att sluta i dur för när marknaderna väl blev övertygade om att räntorna långsiktigt toppat ut kunde vi se fram emot en börsoptimism av ihållande karaktär.

Vad gäller den globala ränteuppgången har denna inte accelererat uppåt, men visar heller inga tecken på att mattas av, vilket ger fortsatt skäl till en försiktig inställning avseende börsutvecklingen. I USA så har tvåårsräntan efter en kort paus med marginal passerat novembertoppen, vilket innebär att den psykologiskt viktiga nivå vid 5,0 % har brutits. Den amerikanska tioårsräntan strävar fortsatt envist norrut, men har de senaste två veckorna gjort på stället marsch och bitit sig fas strax under 4,0%.

Ovanstående beteende, dvs. att den korta räntan stigit tydligt över den långa räntan visar att räntekurvan har inverterat och ur ett historiskt perspektiv har detta varit en tillförlitlig indikation på att ekonomin i USA är på väg in i en lågkonjunktur.

När den amerikanske centralbankschefen Jerome Powell tidigare i veckan utfrågades i senaten betonade han att en fortsatt hög inflation och en starkare konjunktur än väntat gjorde det sannolikt att räntorna skulle komma att höjas vid fler tillfällen och mer än vad han tidigare förväntat sig.

Detta var inget besked som uppskattades på marknaderna och allra minst i USA där S&P 500 tappade runt 1,5% efter Powells uttalande. S&P 500 åstadkom ett positivt trendbrott under januari, men förutsättningen för att detta skulle vara beständigt var att den nedrekyl som påbörjades i början av februari var av tillfällig och kortvarig natur.

Så verkade vara fallet i början av veckan, men ovanstående nedgång har skapat ny osäkerhet om vilket håll som S&P 500 och Nasdaq strävar åt och den pågående rekylen reser frågan om USA är på väg att falla tillbaka in i sin nedåtgående trend. Skulle rekylen utökas med ett par procent på nedsidan i samklang med ytterligare stigande räntor är risken betydande att trendbrottet falsifieras och får skjutas på framtiden.

Nu fokuserar marknaderna på dagens amerikanska arbetsmarknadssiffror och om dessa siffror ännu en gång visar på en arbetsmarknad som är starkare än förväntat så ökar sannolikheten markant att den amerikanska centralbanken höjer med ytterligare 50 punkter vid nästa räntemöte samtidigt som börsreaktionen lär bli tydligt negativ.

Studerar vi ränteutvecklingen i Europa ser vi en liknande utvecklingen som den i USA, dvs. räntorna har inte accelererat uppåt, men visar heller inga tecken på att mattas av och denna bild är tydligare i Europa än i Sverige. Det är motsägelsefullt att både den svenska och tyska börsen bara rör sig sidledes och inte nedåt med hänsyn till ränteutvecklingen. Det verkar som att marknaderna bestämt sig för att inflationen och räntan är så nära sina långsiktiga toppnivåer och att konjunkturen så nära sin bottennivå att det trots allt är köpläge.

Lyfter man på huven på den svenska börsen är dock bilden inte enhetlig. OMXS30 (storbolagsindex) med storbankerna, defensiva bolag som Astra, Essity, Tele2 och Telia och konjunkturtåliga verkstadsbolag som ABB, Assa och Volvo har tydligt bättre motståndskraft än börsen som helhet och framförallt jämfört med de mindre bolagen som i flera fall uppvisar tydlig svaghet.

Även om det behäftat med stor osäkerhet att försöka prognosticera den kommande färdriktningen för S&P 500 så är det grafiskt lätt att få grepp om de rådande psykologiskt viktiga indexnivåerna. Om den senaste toppen vid 4200 punkter (vid skrivande stund 4000) passeras med kraft och volym bekräftar detta att USA har etablerat en långsiktigt positiv börstrend. Faller index istället med kraft och volym under den senaste lägstanoteringen runt 3900 punkter är detta inte detsamma som att vi står inför en kännbar nedgångsperiod, men åtminstone en tydlig indikation på att S&P 500 befinner i en segdragen bottenfas.

USA öppnade med ett tydligt plustecken under gårdagen och svenska OMXS30 reverserade nästan hela den initiala nedgången och stängde med bara ett marginellt minustecken.  Beskedet från den teknikfokuserade banken Silicon Valley Bank under kvällen skrämde dock marknaden med sitt beslut om en nyemission för att hantera bristande inlåning. Kursen föll med dramatiska 60 %, övriga banker drogs med i nedgången och långräntorna tappade tydligt då placerare flydde från börsen till räntemarknaden.

Chockbeskedet fick S&P 500 att vända från plus 0,6% till minus 1,85% och ovanstående negativa scenario vi såg som en risk har nu blivit verklighet. Eftermiddagens mycket viktiga sysselsättningssiffra från USA kan antingen hjälpa eller stjälpa börsutvecklingen.

I Sverige är den kritiska indexnivån för OMXS30 2200 punkter (nu 2245), dvs 2% under nuvarande nivå och ett tydligt brott av denna nivå skulle signalera för vidare börsnedgång, varför vi beroende på dagens börsutveckling kommer överväga att fylla på kassan ytterligare.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

 

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier