”Snart dags för börsen att öppna böckerna..”

Vi skrev föregående vecka att med hänsyn till den styrka som de amerikanska börserna uppvisade var vi försiktigt positiva till den kommande börsutvecklingen. Utdelningssäsongen började med SEB:s bolagsstämma redan den 22/3 och vi noterade att pengaregnet skulle rulla in över börsen ända till mitten av maj. Under normala omständigheter brukar detta vara en av de bästa perioderna att vara investerad på marknaden, men tills kriget i Ukraina kommer närmare en lösning skulle osäkerheten vara stor.

Vi hade ökat börsexponeringen och ville tal del av årets attraktiva utdelningar, men dansade nära utgången och var beredda att mycket snabbt ånyo öka likviditeten och minska risknivån.

Under gårdagen var börsen (OMXS30) uppe och nosade på nivån 2200 punkter, men efter en positiv öppning så tappade marknaden nästan två procent för att under eftermiddagen, i symbios med USA, återta en del förlorad mark och stänga på minus 1,24%.

Att den svenska börsen har svårt att passera ovanstående nivå är inte förvånande, då det runt 2200 punkter lockas fram utbud från olika håll. Vid denna nivå finns det ett latent utbud (säljbenägenhet). Marknaden pendlade ovanför 2200 punkter i nästan ett års tid mellan mars 2021 till februari 2022, men i samband med krigsutbrottet föll index ända ned till 1900 punkter.

Nu när kurserna har studsat uppåt och tillbaka till närheten den psykologiskt viktiga nivån runt 2200 punkter finns det ett antal aktörer som gärna vill ta tillfället i akt och sälja av innehav med inte allt för stora förluster.

De placerare som lyckades fyndköpa när marknaden under några dagar befann på en tydligt lägre nivå än den nuvarande blir lockade att sälja för att realisera kortsiktiga vinster. Gårdagens nedgång skedde dock under en årets lägsta volymer, så trots latent utbud och vinsthemtagningar var utförsäljningarna av klart återhållsam karaktär.

Den marknad som har imponerat mest de senaste dagarna är utan tvekan USA. Både det breda indexet, S&P 500, och den mer teknik och tillväxtorienterade Nasdaqbörsen förefaller nästan ha skakat av sig krigsoron. Så sent som föregående måndag såg dessa börser påtagligt oroväckande ut. Till skillnad från Europa så hade S&P 500 i USA inte brutit sitt tradingintervall på nedsidan, men efter att bottennivån i detta intervall hade utmanats flera gånger förföll det troligt att även USA, liksom Europa och Asien, skulle drabbas av en nedgångsvåg.

Marknaden är en plats där det osannolika har ovanligt hög sannolikhet att inträffa och med Nasdaq och Apple i spetsen och i symbios med tydligt stigande långräntor så har USA börserna stigit till en nivå tydligt ovanför den som rådde vid krigsutbrottet.

Även i Sverige finns det ett flertal nedpressade aktier av tillväxtkaraktär som visar allt fler tecken på ökad stabilitet och indikationer på att formera bottenfaser. Redan före invasionen av Ukraina hade många aktier i denna sektor fallit med 30-50% så det finns en logik i att dessa aktier skulle kunna bottna ut före marknaden i sin helhet.

Att USA efter sex raka uppgångsdagar under gårdagen fick kännas vid en rekyl är fullt naturligt, men för att kunna fortsätta betrakta utvecklingen i USA med positiva förtecken, så det är essentiellt att denna påbörjade rekyl varken blir för djup eller långdrageSn.

Studerar vi Europa i sin helhet så har marknaden liksom Sverige lyckats återhämta fallet som har skett sedan krigsutbrottet och får av samma skäl nu känna av utbud vid rådande nivåer. Tyskland med sitt beroende av fordonsindustrin går sämre än övriga Europa medan Belgien, Storbritannien men framförallt Portugal visar framfötter där den sistnämnda börsen bara tappade marginellt vid invasionen och nu tangerar årshögsta.

I Asien har Japan visat en imponerande vändning uppåt medan Sydkorea ligger i bakvattnet. Indien förefaller leva sitt eget liv och rör sig sidledes medan Brasilien med sina naturresurser och ett av världens största oljebolag fortsätter att sträva norrut.

Utdelningsperioden som precis har börjat kommer om några veckor sammanfalla med rapportperioden för första kvartalet och marknaden kommer vara mycket vaksam på eventuella vinstvarningar i samband med prishöjningar, leveranstörningar, komponentbrist och konjunkturutsikter.

Efter den senaste månadens extrema volatilitet försöker den svenska börsen hitta fotfäste och någon form av balans. En rekyl efter den snabba uppgången från bottenläget är ett naturligt inslag och marknaden kan behöva tappa lite till för att assimilera utbudet. Lyckas index dock bita sig fast i närheten av rådande kursnivå är detta ett styrketecken, men ökat säljtryck med volym skulle öka risken för en ny nedgångsfas.

Vi är än så länge bekväma med att ha ökat börsexponeringen, vill gärna ta del av utdelningarna, men dansar nära utgången och är beredda att snabbt och ånyo öka likviditeten och minska risknivån om det visar sig uppgången är av tillfällig karaktär.

CG Gyllenram

Ability Asset Managemnet

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier