S&P 500 och Nasdaq redo för börsuppgång…!?

Vi skrev föregående vecka att minskad volatilitet är ett positivt börsmönster som vanligtvis indikerar en marknad som kraftsamlar för vidare uppgång, men att Sverige kommer följa USA i fotspåren. Vår bedömning var att det fanns en god sannolikhet för en positiv börsutveckling, men föregående veckas sysselsättningssiffror och inkommande inflationsdata från USA var mycket viktiga för den kommande börsutvecklingen.

Det har varit en strid ström av viktiga ekonomiska data den senaste veckan och effekten av dessa börjar nu utkristallisera sig och stärker den positiva synen som vi har på börsen. Vår grundläggande tes är att den amerikanska tioårsräntan sannolikt befinner sig i en toppformation medan S&P 500 befinner sig i en bottenformation. Om tradingintervallet för räntan tydligt bryts på nedsidan lär motsvarande tradingintervall för S&P 500 brytas på uppsidan och vi kan då få den nödvändiga katalysatorn för en mer varaktig börsuppgång.

Ett villkor för att vi ska definiera ett beteendemönster på börsen som en bottenformation är att detta ska ha varit i kraft i minst sex månader och både S&P 500 och Nasdaq Composite har pendlat sidledes i strax över ett års tid och sedan årsskiftet även visat upp ett positivt mönster med kontinuerligt stigande bottnar.

Man kan aldrig veta om börsen ska gå upp eller ned, men däremot är det ett faktum att en lågvolatil marknad med köpare och säljare i balans ofta föregår en kursrörelse och då vanligtvis i den pågående trendens riktning. Det mönster/beteende som vi nu kan iaktta på S&P 500 och Nasdaq kallar vi för ”balanspunkter”, dvs. små svängningar under låg volym i toppen av ett tradingintervall. Sannolikheten är därmed god att vi bevittnar en kraftsamlingsfas inför vidare uppgång på de amerikanska börserna.

För en positiv börsutveckling krävs det emellertid att S&P 500 med kraft och volym stiger med 75 punkter från nuvarande nivå 4125 till 4200 och därmed med besked bryter upp från sin långvariga bottenfas.

Teknikorienterade Nasdaq Composite bröt under onsdagen sin signifikanta motståndsnivå vid 12 200 punkter med understöd av tydliga uppgångar i framför allt Amazon och Google plus benäget bistånd från Apple och Microsoft. Lyckas nu Nasdaq fortsätta norrut så förändras börsläget från att röra sig sidledes i ett tradingintervall till att etablera en positiv och stigande börstrend.

Det amerikanska småbolagsindexet Russel 2000 har liksom sina storebröder också bildat en bottenformation under det senaste året, men av ett annorlunda slag. Indexnivån har bitit sig fast strax under mitten av intervallet och har gjort på stället marsch i snart två månader. Om Russel från denna nivå skulle börja röra sig mot övre delen av sitt tradingintervall så är det en klart positiv signal, då en uppgångsfas för de amerikanska småbolagen skulle indikera en tydligt ökad riskaptit.

Studerar vi ånyo beteendemönstren för både två- och tioårsräntan i USA visar bägge fortsatt ovanligt tydliga indikationer på att befinna sig i toppformationer. Topparna inträffar kontinuerligt på lägre nivåer och tioårsräntan har tio gånger försökt bryta ned under botten i det rådande tradingintervallet, som varit i kraft sedan september 2022

Mönstret för tvåårsräntan är likartat och vi analyser dessa obligationsräntor på samma sätt som för aktier skulle vi se en tydlig sannolikhet för nedgång. Trots ränteutvecklingen så visar dollarn styrka och de amerikanska teknologijättarna Amazon, Google, Apple och Microsoft visar alla positiva tendenser. För motsvarande räntor i Europa och Sverige är beteendemönstret liknande, men inte riktigt lika utpräglat.

Pressen nedåt på räntor får stöd av fallande jordbrukspriser på globalt viktiga varor som vete, majs och soja samt tydliga nedgångar på basmetaller som koppar och zink. Detta skapar sektorrotation på den svenska med nedgångar för bank och cykliska verkstads/råvarubolag som Boliden och Sandvik.

Den svenska börsens i särklass värdemässigt största bolag, dvs. Atlas närmar sig däremot ”all time high” och även ABB, Alfa, Assa och Hexagon visar positiva tendenser i sällskap med flera mindre bolag av tillväxtkaraktär.

Den svenska börsen (OMXS30) har den senaste månaden envist bitit sig fast runt 2250 punkter (nu 2230) utan att lyckats passera denna svårforcerade utbudsnivå. Med hänsyn till att vi ser en hög sannolikhet för en positiv börsutveckling i USA så tror vi att även Sverige kommer att visa framfötterna. Det lär dock inte bli en rak och tydlig väg uppåt utan det är snarare omsorgsfull stockpicking än indexuppgång som kommer ha störst inverkan på avkastningen.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier