Stockpicking på villrådig marknad

Vi skrev föregående vecka att ett positivt börsscenario var att den närmaste tidens börsutveckling i Sverige blev volatil och slagig utan fortsatt nedgång med stöd av stabila USA-börser och en rapportperiod i Sverige, som trots allt lyckades hålla investerarkollektivet på gott humör.

Vi såg dock högre sannolikhet för ett scenario där den svenska börsen nått en topp i mitten av april och att vi påbörjat en period av svagare börsutveckling, som kunde medföra ett tapp på 10-15 % från högstanivån.

Om en eventuell nedgång inträffade såg vi dock denna som tillfällig och bedömde att det fanns en god möjlighet att marknaden framåt sommaren skulle vara redo för en ny uppgångsfas, som innebar att börsen noterade en ny ”all time high” före årets slut.

Innevarande rapportperiod har haft oddsen emot sig, då de rådande kursnivåerna och värderingarna ställt krav på att de faktiska siffrorna dels ska överträffa förväntningarna och dels att bolagen ska lyckas presentera tydligt positiva prognoser för den kommande utvecklingen. I flertalet fall har de rapporterande bolagen levt upp till marknadens krav, men belöningen har ofta inte resulterat i stigande kurser utan bara i att en nedgång har undvikits.

Även om det är för tidigt att dra någon bestämd slutsats, då innevarande vecka är synnerligen rapportintensiv – inte minst i USA med siffror från teknologijättarna som huvudnummer – så har dock den svenska börsen (OMXS30) hittills varit något starkare än vad vi förväntat oss. Tisdagens indexuppgång på 0,82 % var emellertid i sin helhet avhängig rapportrusningen för storbolaget Evolution Gaming som slog knock out på marknaden och steg med hela 14,5 %.

Under onsdagen visade börsen att förväntningarna verkligen är uppdrivna då börsens största bolag Atlas Copco, efter vad ledningen själva ansåg var en strålande rapport, tappade runt 3 % (betydligt mer än den avskilda utdelningen). Assa som motsvarade förväntningarna föll med närmare 4 % och Electrolux och SEB:s starka siffror skapade ingen entusiasm.

Vi vet inte om börsen kommer korrigera det senaste årets branta uppgång genom att konsolidera göra på stället marsch och röra sig sidledes en period eller om trendanpassningen kommer ett på ett mer kännbart sätt via en traditionell rekylfas.

Det vi inte är tilltalade av ur ett beteendemässigt perspektiv är den negativa dynamiken. Nedgången från toppen skedde på två dagar under hög volym, medan de följande fem uppgångsdagarna under lägre volym inte ens lyckades nå upp till toppnivån. Under gårdagen visade marknaden därtill förnyad svaghet under och tappade 1,04 % under hög volym. Börsutvecklingen i USA och Europa är för närvarande mer stabil än den svenska. För Europas del förklaras detta till stor del av att regionen som helhet först nu är uppe och tangerar indexnivåerna före Covid -19. Börsutvecklingen i medelhavsländerna har länge varit en hämsko, men nu börjar även Spanien visa framfötterna.

USA, både S&P 500 och Nasdaq, befinner sig däremot långt över högstanivåerna för 2020, men har innevarande år bara uppnått runt hälften av vad Sverige har presterat. De underliggande trenderna är positiva med assistans av lyckad vaccinering, bra konjunktursiffor, stödpaket och stigande kurser för teknologijättarna.

Vad gäller den amerikanska tioårsräntan rör denna sig enligt prognos och vi tror inte att ränteuppgången är över utan att en ny uppgångsfas har påbörjats, som mycket väl kan lyfta den amerikanska ”tioåringen” upp mot och förbi 2 %. Inträffar detta är risken hög för förnyad börsoro framförallt på den tillväxtbolagsorienterade Nasdaqbörsen.

Vår tidigare slutsats var att före aprils utgång så skulle bilden avseende den svenska börsen (OMXS30) ha klarnat och krutröken lagt sig efter en kanonad av rapporter och prognoser. Den svenska börsen ger dock i nuläget ett villrådigt intryck med minskad riskbenägenhet och tillnyktring efter den förutvarande euforin.

Det finns två tydliga nivåer att navigera efter avseende den svenska börsen (OMXS30), dvs. toppnoteringen på 2285 punkter och den senaste lägstanoteringen på 2200 punkter. Faller index (nu 2239) med kraft och volym under 2200 ökar sannolikheten tydligt för att vi står inför en rekyl, men får vi istället se det motsatta beteendet, dvs. att index med kraft och volym istället lyckas passera den senaste toppnivån, så visar istället börsen imponerande styrka med fortsatt uppgång som troligt utfall.

Just nu är stockpicking essentiellt eftersom rapportperioden har liknat en dans i ett minfält där det varit lätt att trampa fel och den kommande riktningen för börsen är fortsatt svårbedömd. Vi skulle gärna se en hälsosam rekyl, men detta är ingen självklarhet med tanke på den mer stabila utvecklingen i USA och Europa. Inom någon vecka bör dock bilden ha klarnat med en mer distinkt slutsats som resultat.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories