Storbolagen kan ge nytt årshögsta på börsen…

Vi skrev för två veckor sedan att enskilda bolag uppvisade en högst disparat kursutveckling i samband med rapportperioden medan börsindex som helhet bet sig fast runt samma nivå.

Med hänsyn till att den för börsen i särklass viktigaste sektorn, dvs. verkstad visade styrka och med draghjälp från både ränteutvecklingen och den styrka som börserna i USA och Europa uppvisade, ansåg vi att den svenska börsen hade goda möjligheter att inom kort passera årshögsta och att 2024 kunde bli ett börsår som överraskade på uppsidan.

Vår analys av ränteutvecklingen kom på skam då de senaste siffrorna från USA visat att inflationen spjärnar emot mer än väntat. Utfallet för januari innebar att den breda inflationstakten sjönk från 3,4 procent i december till 3,1 procent, men det var något sämre än prognos och medför att en räntesänkning i mars nu är klart osannolik.

Då tioårsräntan redan före inflationssiffran hade stigit från 3,9 till 4,2% blev börsreaktionen visserligen skarp, men kortvarig och både S&P 500 och räntan har bara efter två dagar återgått till sitt tidigare läge. Obligationsräntorna i Europa och Sverige har uppvisat ett liknande mönster och även om vi inte är oroliga för ränteutvecklingen så har den i Sverige och till viss del i Europa legat som en våt filt över aktiemarknaderna.

Om vi lyfter på huven för den svenska börsen och studerar de olika sektorerna framträder dock en gynnsam bild som har förutsättningar att lyfta börsen till högre höjder. Slutsatsen är att marknaden varit allt för rädd för en svagare konjunktur och vikande efterfrågan och inte har vågat tro på den mjuklandning som nu framstår som sannolik.

I storbolagsindex (OMXS30) utgör verkstadsbolagen mer än 45% av indexet med Atlas som särklass störst, Volvo på andra plats om dock bara med halva Atlas indexvikt och SKF som allra minst.

Atlas har gjort på stället marsch i år medan Volvo tappade tydligt under årets första dagar, men har efter sin rapport visat imponerande styrka och klättrat upp till en ny och distinkt ”all time high”, vilket innebär att Volvo är vad som kallas för ”true market leader” och därmed sätter tonen för utvecklingen i verkstadssektorn. SKF, som nu trendar tydligt uppåt, befinner sig däremot runt samma kursnivå som för tio år sedan och har under hela denna långa tidsrymd pendlat i ett brett tradingintervall, vilket fått aktieägarna att växla mellan hopp och förtvivlan. När ett sådant långvarigt intervall med kraft och styrka väl bryts på ovansidan kan dock utvecklingen bli klart positiv och detta kan mycket väl vara på väg att inträffa för SKF:s del.

Utan att beskriva varje större verkstadsbolag så uppvisar majoriteten av dem lovande beteendemönster, som indikerar att det finns en god sannolikhet att de kommer att börja eller fortsätta trenda uppåt och en sådan kursutveckling skulle naturligtvis påverka både storbolagsindex och marknaden som helhet i positiv riktning.

Storbankerna hade för ett antal år sedan en betydligt större indexvikt än nuvarande cirka 17% i OMXS30, men då bankerna har en tydlig tendens att röra sig unisont och gynnas av ett högt ränteläge är det viktigt att notera att de tre mest indextunga bankerna rör sig uppåt i positiva trender.

Lägger vi sedan till några tungviktare som Investor och Evolution som rör sig tydligt norrut finns det tillräcklig bredd för att lyfta marknaden uppåt. Vidgar vi universet och studerar 300 istället för de 30 största bolagen så blir bilden emellertid tydlig disparat där skog, läkemedel, medicinteknik, teleoperatörer, konsumtions- och spelbolag i många fall visar svaghet.

De mellanstora och mindre bolagen brukar ha förutsättningar att bli vinnare när börsklimatet är gynnsamt, men gårdagens uppgång för Fortnox med 20,1% samtidigt som Storskogen rasade med 20,8% och Embracer föll med 15,17% visar med all önskvärd tydlighet vikten av stockpickning inom detta segment.

På global basis börjar nu Tyskland och Europa se ut som de mest intressanta marknaderna och detta är lovande för Sveriges del. Samkör vi OMXS30 med tyska DAX och Europe STOXX 50 respektive STOXX 600 är korrelationen mellan dem uppenbar där det nästan är kalkerpapper mellan Sverige och Tyskland.

Om Volvo är ”true marker leader” i Sverige så är det globala och dominerande halvledarbolaget Nvidia detta i ännu högre grad i USA och utvecklingen för detta bolag kan en betydande börspåverkan. S&P 500 och Nasdaq har sprungit iväg lite väl snabbt i år och skulle rapporten för Nvidia den kommande veckan bli en klar besvikelse riskerar detta lägga sordin på börsutvecklingen både i USA och Sverige, då Atlas har en tydlig koppling till halvledarbranschen.

Slutsatsen för Sveriges del är dock att det nu pågående och femte försöket för både OMXS30 och den breda svenska marknaden att bryta upp till nytt årshögsta och sedan fortsätta norrut – efter sju veckors kraftsamling – har goda möjligheter att lyckas. Vår bedömning att 2024 kan bli ett börsår som överraskar på ovansidan kvarstår därmed oförändrad.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier