Svårprognosticerad och volatil marknad

Vi skrev i den senaste publikationen (för två veckor sedan) att med hänsyn till den svenska börsens tydliga inriktning mot verkstadssektorn så ansåg vi att Sverige (OMXS30) hade goda möjligheter att kunna följa Europa uppåt. För att vara offensiva på köpsidan vill vi dock bli mer övertygande om att börsen verkligen skulle visa framfötterna och nå upp till nya toppnivåer.  Vi såg en god sannolikhet för en sådan utveckling, men ansåg som tidigare att stockpicking inom rätt sektorer var essentiellt för god avkastning och att tillväxtaktier efterhand skulle bli köpvärda när väl det rådande säljtrycket hade ebbat ut.

Det finns två tydliga nivåer att navigera efter avseende den svenska börsen (OMXS30), dvs. toppnoteringen på 2285 punkter (16/4) och den senaste lägstanoteringen på 2188 punkter (11/5). Det är inte viktigt med några indexpunkter hit eller dit utan det essentiella är den övergripande bilden. Marknaden har gjort på stället marsch i över två månader, men den förväntade rekylen av mer kännbart format har än så länge uteblivit.

Börsen rör sig inom ett väl definierat tradingintervall och pendlar sidledes med snabba och svårprognosticerade rörelser inom detta. Trots att den nedre delen av intervallet utmanats tre gånger med snabba nedgångar under hög volym, så har detta inte resulterat i någon efterföljande nedgång. Varje nedgångsförsök har istället resulterat i en positiv motreaktion, även om denna inte orkat lyfta index till någon ny toppnivå.

Denna envisa motståndskraft som köparna visat upp fick oss i det tidigare marknadsbrevet att se tradingintervallet som en möjlig konsolideringsfas inför en ny uppgångsperiod. Under gårdagen skedde dock istället ett oväntat fjärde försök att forcera intervallet på nedsidan och som tidigare skedde tappet under hög volym.

Det var verkstadssektorn som efter nedgradering och konjunkturoro gick i bräschen för nedgången med fall på mellan 2- 5 % för bland andra Atlas Copco, Hexagon, Sandvik, Hexagon, SKF och Volvo. De tidigare så pressade teknik/tillväxtaktierna höll dock emot bättre än väntat med undantag för storbolaget Evolution Gaming som föll 5,31 %. I det skakiga börsläget sökte sig kapitalet till tryggare hamnar som t.ex. Astra, Axfood, Essity och Swedish Match som alla visade mindre plustecken.

Den självklara och viktiga frågan är nu om gårdagens nedgång i Sverige var ett fjärde skrämskott eller om det nu är dags en nedgångsfas. Det som trots allt talar för detta är att samtliga de fyra senaste och stora nedgångsdagarna skett under tilltagande volym och att varje studs uppåt blivit något mindre än den föregående. Den negativa börsdynamiken har sålunda överhanden och även om osvuret är bäst så kan risken för en nedgångsfas definitivt inte nonchaleras

Den svenska börsen kommer dock inte falla på egen hand och den marknad investerarkollektivet ängsligt och ständigt sneglar på är självklart USA och S&P 500. Beteendet på denna börs avviker från det svenska.  Så sent som den sjunde maj noterades ”all time high” och efter minipaniken förgående onsdag så studsade kurserna upp med besked.

Vi kan dock konstatera att årshögstanoteringen inte resulterade i fortsatt stigande kurser och att inte heller den senaste uppstudsen lyckats skapa fortsatt offensiv hos köparna. Som i Sverige finns det dock en benägenhet bland köparna att se nedgångsdagar som köptillfällen och efter ett tidigt tapp vid börsöppningen igår på över 1,5 % så stängde marknaden på bara minus 0,29 %.

Vi har dock svårt att i nuläget uppmana någon större entusiasm för den amerikanska börsen, då beteendet framstår som ”toppish”, dvs. en avtagande styrka i den underliggande trenden som riskerar att övergå till svaghet och fallande kurser.

I Europa är börsutvecklingen mer stabil jämfört med både USA och Sverige, men det kurslyft vi förväntat oss har inte infunnit sig. Som i Sverige pendlar de flesta europeiska börser i intervall, men utan så tydliga och skarpa nedgångsdagar som i Sverige. Även Europa tar dock ledning från USA och övergår det nuvarande vankelmodet på den amerikanska börsen till en regelrätt nedgång kommer även Europa att drabbas. Kina fick dock vidkännas en nedgång på 10-15% under februari och mars och korrelationen mellan börsutvecklingen i Asien och USA/Europa är för närvarande ovanligt svag.

Den svenska börsen är svårprognosticerad och har hittills trotsat ett flertal nedgångsförsök och kanske fortsätter OMXS30 att gå sidledes för att samla kraft inför en ny uppgångsfas. Med hänsyn till den negativa kursdynamik, som den svenska börsen fortsätter att uppvisa vågar vi dock inte tro på en sådan smärtfri utveckling.

Vårt mest troliga scenario är istället att marknaden står inför en kortvarig nedgång på 5-10 %, som därefter resulterar i en uppgångsfas med potential att lyfta index till en ny ”all time high”

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories