Tudelade marknader ökar risken på börsen…

Vi skrev för två veckor sedan att den svenska börsen (OMXS30) under den senaste månaden envist bitit sig fast runt 2250 punkter (nu 2231) utan att lyckats passera denna svårforcerade utbudsnivå. Med hänsyn till att vi såg en god sannolikhet för en positiv börsutveckling i USA så var vår bedömning att även Sverige kunde visa framfötterna. Vi förväntade oss dock inte en rak och tydlig väg uppåt utan det var snarare omsorgsfull stockpicking än indexuppgång som torde få störst inverkan på avkastningen.

I USA har marknaden  tagit förhandlingarna om det så kallade amerikanska ”skuldtaket” med ro och räknar med att förhandlingarna mellan Representanthuset och presidentadministrationen ska lösas sig före den 1 juni även om det sker i ”elfte timmen”.

De stora teknologijättarna Apple, Amazon, Google, Meta (Facebook) och Microsoft, som tillsammans står för betydande del av värdet på den amerikanska börsen, visar fortfarande framfötterna även om hälsosamma rekyler i vissa fall vore sunt och behövligt.

Apple har stigit med över 35% sedan årsskiftet och utmanar nu toppnivåerna från hösten 2021 och den underliggande positiva trenden framstår som väl brant för att vara långsiktigt hållbar.

Microsoft har också gått mycket starkt i år och utmanar också toppnivåerna från hösten 2021, men den underliggande positiva trenden är något mindre brant och rekylmogen.

Den tydliga vinnaren är dock Meta (Facebook) som rusat med 150% sedan bottennoteringen i oktober 2022. Här bör det dock noteras att det förutvarande kursfallet var över 70% och att det fortfarande är ett betydande avstånd kvar till toppnoteringen från sommaren 2021.

Alphabet (Google) och Amazon har till skillnad mot aktierna ovan bildat långvariga bottenfaser och först börjar röra sig tydligt uppåt under innevarande månad, vilket gör dem mindre rekylkänsliga.

Den positiva utvecklingen för ”Big Five” syns tydligt när vi jämför utvecklingen för teknikorienterade Nasdaq Composite jämfört med S&P 500. Medan det breda indexet (S&P 500) inte har lyckats med att passera och bita sig fast ovanför 4200 punkter, så har Nasdaq haft styrkan att passera sin signifikanta motståndsnivå vid 12 200 punkter med råge och lyfta ända upp till 12 700 punkter understött av tydliga uppgångar i framför allt Amazon och Google plus benäget bistånd från Apple, Meta och Microsoft.

Nasdaqs beteendemönster har därmed förändras från att röra sig sidledes i ett tradingintervall till att etablera en positiv och stigande börstrend och gårdagens urstarka rapport från halvledarjätten Nvidia förstärker denna tendens. Resultatlyftet hänger samman med en kraftig ökning av efterfrågan på teknik och utrustning för tillverkning av artificiell intelligens och Nvidia är en världsledande tillverkare inom denna sektor.

Det som oroar när vi studerar den breda marknaden i USA (S&P 500) är det faktum att det är ett fåtal stora teknologijättar som trendar uppåt och som håller marknaden under armarna, medan flera storbolag i andra sektorer istället visar svaghet. Konsumtionsbolagen Coca Cola, Colgate, Pepsi, Procter & Gamble, Nike, Gap, Home Depot, MC Donalds och Starbucks har inga beteendemönster som lockar till köp utan snarare tvärtom. Storbanker som Morgan Stanley och fordons/verkstadsbolag som Paccar, Caterpillar och Ingersoll Rand visar samma sidledes eller nedåtgående tendenser.

Vi ser en liknande om dock inte lika tydlig tendens på den svenska börsen. De tillväxtorienterade verkstadsbolagen som ABB, Alfa, Atlas och Hexagon trendar alla uppåt medan de klassiskt konjunkturkänsliga bolagen som Autoliv, Boliden, Epiroc, Sandvik, SKF, SSAB och Volvo istället uppvisar sidledes eller nedåtgående tendenser. Den viktiga banksektorn gör på stället marsch och inte heller stora bolag som Axfood, Ericsson, H&M, Securitas, Telia och Tele 2 visar framfötterna.

De tydliga försöken i Sverige och för S&P 500 att bryta ut uppåt från sina tradingintervall och liksom Nasdaq förändra sitt beteendemönster från att röra sig sidledes i ett tradingintervall till att etablera en positiv och stigande börstrend har inte lyckats.

De tudelade marknaderna vi ser i USA och Sverige gör oss mer försiktiga och återhållsamma i vår syn på möjligheten för en bred indexuppgång. Detta behöver inte innebära att vi står inför en nedgång på börsen, men risknivån har ökat och det är omsorgsfull stockpicking och inte allmän indexuppgång som kommer avgöra avkastningen. Vi ökar därför likviditeten ett par snäpp och fokuserar på de bolag som uppvisar tydligt positiva trender.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier