Tydligt ökad risk på börserna

Föregående vecka skrev vi att under förutsättning att sättningen på Nasdaq inte övergick till en kännbar nedgång såg vi en god sannolikhet att Europa, med Tyskland i täten var i slutfasen av en kraftsamling inför en uppgångsperiod. Analysen var inte självklar, men psykologin var på plats och började Europa röra sig uppåt borde vi få se ett flockbeteende som gav understöd till uppgången.

En europeisk börsuppgång och avtagande oro för fortsatt nedgång på Nasdaq skulle ge lyftkraft till den svenska marknaden och vi var bekväma med att behålla vår positiva prognos för den svenska börsen (OMXS30) med en målkurs om runt 1900 punkter (då 1838).

Medan Amazon, Apple, Facebook, Google och Microsoft efter kännbara rekyler började streta emot på nedsidan och dra sig uppåt drabbades Europa och Sverige av simultan virus- och bankfrossa där framförallt den förstnämnda orsaken skapade en tydlig sättning på de europeiska börserna inklusive Sverige i måndags.

Om vi ser på de svenska storbankerna så har de alla, om till viss del av olika orsaker, fått sin släng av sleven. SEB som under gårdagen var i blickfånget öppnade med en kursnedgång på 2 % för att strax därefter istället visa 2 % plus. De fyra svenska storbankerna är så nedpressade, har så låg värdering, stora kassor och historisk hög utdelningspotential att det helt enkelt inte finns så mycket mer att ta på nedsidan längre.

Studerar vi hur många år det var sedan bankerna befann sig på samma kursnivå som i dag framkommer en ovanlig samfälld bild. Samtliga handlas på samma kursnivåer som rådde under perioden september 2005 till april 2006, dvs. om man köpte bankaktier för 14-15 år sedan och jämför med priset idag så har man inte haft någon värdeutveckling alls förutom utdelningarna.

Vi lämnar aldrig köpråd på enskilda aktier i veckobrevet, men möjligheten till dubbla utdelningar 2021 i kombination med nedpressade värderingar är en tilltalande tanke.

Måndagens börsnedgång var en påminnelse om att pandemin definitivt är i kraft och att utvecklingen av ”våg två” kan ha en betydande påverkan på börsutvecklingen.

Få tror på en återgång till de nedstängda ekonomier vi såg under våren, men det finns en oro för att den enkla delen av den ekonomiska återhämtningen nu har uppnåtts genom att tillfredsställa den uppdämda efterfrågan. Det finns även en rädsla att ekonomierna inte har den underliggande och inneboende kraft som behövs för att stå på egna ben framförallt om stimulanserna börjar fasas ut samtidigt som om smittspridningen skulle tillta oväntat mycket. I den andra vågskålen finns fungerande vaccin, effektivare behandlingsmetoder, starkare konjunktur- och vinstutveckling än väntat och en utdelningsfest under 2021.

Den nedgång som marknaderna drabbades av i måndags innebär att den uppgångsfas som påbörjats i Europa och Sverige fått en kännbar törn och att den tydligt positiva psykologin hos investerarkollektivet riskerar att förändras.

Europa lyckades inte bryta upp från det tradingintervall som varit i kraft i snart fyra månader utan föll på mållinjen. Ser vi separat på Tyskland så är bilden likartad, men med en lite mer positiv underton. Europa befinner sig nu psykologiskt och marknadsmässigt i ett viktigt skede. Börjar kurserna inom kort arbeta sig uppåt mot toppen mot intervallet igen kommer köplusten och optimismen att tillta och ett nytt försök till kursuppgång hamnar inom räckhåll.

Får vi istället se att kurserna drar sig mot botten av intervallet och biter sig fast på lägre nivåer, som innebär att majoritet av de som köpt aktier sedan början på juni hamnar fel i sina positioner ökar istället risken för ett kursfall.

I USA är bilden annorlunda då S&P 500 började rekylera redan i början av september och som mest redan har tappat runt 10 % före tisdagens uppställ. Skulle köparna komma in med kraft runt nuvarande nivåer kan rekylen vara över, men när tisdagens uppgång eliminerades under gårdagens handel har risken för fortsatt nedgång ökat.

I Asien fortsätter Kina att pendla inom sitt väletablerade intervall, men med en negativ underton. Indien och Sydkorea har ett beteende som påminner om Kinas medan Japan har ett något mer stabilt kursmönster. Den svenska börsen har varit stabil med en positiv underton de senaste månaderna med både konjunkturkänsliga och defensiva aktier som strävat uppåt. Sverige är också en av de marknader som i global jämförelse har utvecklats bäst sedan årsskiftet.

Det kan vara så att det vi nu ser i Sverige och internationellt bara är ett mindre hack i en långsiktigt positiv börstrend, men börserna och då främst i Europa befinner sig nu psykologiskt och marknadsmässigt känsligt skede där vågskålen riskerar att tippa över på den negativa sidan. Om inte marknaderna globalt inklusive Sverige mycket snart visar styrka är risken hög att vi står inför en höstnedgång om dock av avsevärt mildare karaktär jämfört med vårens fall.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories