Uppladdning inför sannolik börsuppgång

Vi konstaterade föregående vecka att volatiliteten var klart avtagande i USA, Europa och Sverige, vilket var grundförutsättningen för en uppgång, men vi ville se att indexen envist bet sig fast och stabiliserades i toppen av de rådande tradingintervallen och bilda vad vi kallar balanspunkter. Inträffade detta var det en signifikant indikation på att köparna hade övertaget och sannolikt skulle driva kurserna vidare uppåt.

Investerarkollektivet är som alltid präglat av flockbeteende, följer minsta motståndets lag, letar efter riktning och vägledning och rör sig därför i samklang med hur majoriteten agerar. En uppgångsfas i nuvarande specifika börsläge kan därför utlösa ett flockbeteende, som får till följd att alla som har lämnat marknaden med likvida medel på fickan inte vill bli frånåkta, hoppar på tåget och bidrar till att driva marknaderna norrut.

Liksom föregående vecka ser vi en god sannolikhet för ovanstående positiva scenario även om det fortfarande inte är bekräftat. Vi är dock bekväma med en offensiv hållning, då det kan gå fort om flocken börjar röra sig på allvar och alla samtidigt springer åt samma håll…

De två tydliga indexnivåer som vi navigerat efter avseende den svenska börsen (OMXS30) i mer än två månader är i allt väsentligt fortfarande intakta. Den ena nivån återfinns runt 2260 punkter medan bottennivån i tradingintervallet ligger omkring 2200 punkter. Börsen rör sig sålunda fortsatt inom ett sällsynt väl definierat och smalt tradingintervall och den övre nivån har utmanats åtta gånger och den undre fyra gånger.

I den bok som undertecknad publicerade 1998 med titeln ”Aktiemarknadens psykologi” eller vad styr upp- och nedgångarna på börsen?” gjordes en grundlig studie av flockpsykologin på börsen och framförallt av psykologin i tradingintervall.

En tydlig slutsats som kan dras från denna studie är att för varje dag som den svenska börsen, OMXS30, fortsätter att bita sig fast i toppen på det rådande intervallet ju mer ökar sannolikheten för en kommande uppgångsfas.

Studerar vi den ekonomi som har störst inverkan på Europa, dvs. Tyskland framgår det tydligt att beteendemönstret på denna börs är mycket likartat den svenska. Under snart två veckor har den tyska börsen rört sig högst marginellt, bitit sig fast runt årshögsta och köparna har nyttjat varje litet nedställ för att öka sin börsexponering. Vi ser samma positiva mönster i till exempel Belgien, Holland och Storbritannien som äntligen börjar visa framfötterna.

Även om Tyskland är Europas ledande industrination så är det inte den tyska börsen som för närvarande driver det breda europaindexet (600 bolag) uppåt utan det är föga förvånande de tre stora medelhavsländerna Frankrike, Italien och Spanien som sitter i förarsätet.

Medan den tyska börsen befinner sig en bra bit ovanför sin toppnivå före Covid -19 så ligger Spanien fortfarande under denna nivå, Italien i jämnhöjd och Frankrike strax ovanför. De finns sålunda en rejäl återhämtningspotential i dessa tre länder.

Beteendemönstret för STOXX 600 påminner dock tydligt om det tyska men ser snäppet mer positivt ut, då detta index redan, om dock med knapp marginal, brutit sitt intervall på ovansidan. Ska europabörserna som helhet få ordentlig fart måste dock den viktigaste marknaden, dvs. Tyskland visa tydlig styrka och med kraft och volymunderstöd passera upp, över och förbi den svårforcerade utbudsnivån runt 4900 punkter som effektivt har bromsat tidigare uppgångsförsök.

Den breda amerikanska marknaden, S&P 500, har nu ett antal gånger utmanat den robusta och distinkta topp- och motståndsnivån vid 4200 punkter. Efter mer än en veckas nästan letargiska och håglösa rörelser så tappade index en procent direkt vid börsöppningen igår för att sedan återhämta sig och stänga på minus 0,36%. Det är inte alls ovanligt med just detta smånervösa beteende i rådande läge, som brukar innebära en mild utskakning av de ”svaga händerna” innan uppgången manifesterar sig.

Oavsett hur psykologiskt gynnsamt marknadsläget ser ut får man aldrig ta börsutvecklingen för given, då ny och oväntad information snabbt kan förändra bilden inte minst på börser som är högt värderade.

Den höga börsvärderingen oroar, men studerar vi historien så brukar börsuppgångar sluta med kursmässig eufori och i detta stadium befinner sig den svenska börsen inte riktigt ännu.  Vi litar på vår analys av den rådande börspsykologin och slutsatsen blir därmed att vi med hög sannolikhet ser en kraftsamling och uppladdning inför en kommande uppgångsfas.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier