Verkstad är fortsatt motorn i börsuppgången…

Vi skrev föregående vecka att den svenska börsen (OMXS30) befann sig i en tydligt positiv trend som utmanade ”all time high” från januari 2022. Vår bedömning var att den rådande rekylen var av klart återhållsam och hälsosam karaktär, men att det kunde behövas viss ytterligare konsolidering innan det var dags för nästa uppgångsfas.

I detta börsläge noterade vi att kvalitetsaktier i storbolag som befann sig  i tydligt positiva trender brukar vara ett bra receptet för en gynnsam avkastning. När riskaptiten fått ett starkare fäste i samklang med fallande räntor var det dock sannolikt att köpintresset skulle flyttas allt mer mot börsens mindre och mellanstora bolag.

Prognosen har fallit väl ut förutom att den förväntade konsolideringen uteblev och marknaden har visat mer styrka än förväntat i symbios med en allt mer positiv syn på ränte-och konjunkturutvecklingen.

På den svenska börsen håller de stora verkstadsbolagen fortfarande i taktpinnen och rör sig uppåt i positiva trender även om lutningen i flera fall börjar bli så brant att en rekyl och viss avkylning framstår som logisk och naturlig. Volvo behåller envist ledartröjan, men ABB, Alfa, Assa, Atlas, Autoliv, Epiroc, Hexagon, Sandvik, SKF och Trelleborg strävar alla envist uppåt.

Redan kommande vecka början utdelningssäsongen med storbankerna i täten där SEB går ex. kupong (handlas utan utdelning) den 20/3 tätt följda av SHB den 21/3 och Nordea den 22/3. Bankerna brukar möta extra stort intresse veckan före utdelningen, men står även stabilt på egna ben.

Under hela april och en liten bit in i maj flödar sedan utdelningarna över börsen och med hänsyn till att en inte oväsentlig del återinvesteras ger detta ett underliggande stöd till en positiv börsutveckling.

Vi noterade föregående vecka att det märktes ett tydligt ökat köpintresse för fastighetsbolagen, som efter en nedgångsfas under årets första månader visade indikationer på bottenkänning. Vi var något för försiktiga i denna prognos och efter positiva signaler avseende inflationsutvecklingen är fastighetsbolagen den senaste tidens vinnare på börsen.

Med hänsyn till den starka globala börstrenden verkar marknaderna övertygade om att långräntorna är på väg söderut även om de i USA, Europa och Sverige spjärnar emot på nedsidan efter den senaste tidens mindre gynnsamma prisutveckling i USA.

Den svenska Riksbanken har dock efter inflationssiffrorna för februari tydligt indikerat att en räntesänkning före sommaren är klart sannolik. Man hyser emellertid oro för en försvagad krona och även om det finns rationella skäl för en sänkning redan innevarande månad vill man inte stå ensam. Riksbanken ser därför helst att den Europeiska Centralbanken sänker före Sverige, men om så inte blir fallet att ECB i varje fall agerar strax därefter. Det finns därför anledning att tro att det dröjer till maj innan Riksbanken trycker på räntesänkningsknappen.

Amerikanska S&P 500 har sprungit före Europa och Sverige i år och det är därför är inte förvånande att USA nu pausar och konsoliderar efter årets uppgång medan de övriga två marknaderna försöker komma ifatt. Vi är dock inte oroliga över börsutvecklingen i USA. då de stora verkstadsbolagen och bankerna fortsätter att trenda uppåt med stöd av klassiska storbolag som till exempel Coca Cola, Home Depot, Procter & Gamble och Walmart.

Bland ”Big Seven” visar Alphabet (Google), Amazon, Meta och inte mist Microsoft nu positiva tendenser. Tesla drar sig däremot envist nedåt, men marknaden får stöd av att oljejättarna Chevron, ConocoPhillips och Exxon fått luft under vingarna i samband med stigande oljepris.

Vi skrev tidigare att både olja och koppar efter tydliga nedgångar bildat långvariga bottenfaser och att utbrott uppåt från dessa faser blivit allt mer sannolika. I onsdags visade kopparpriset påtaglig styrka och bröt upp från sitt tradingintervall och nu knackar oljepriset på dörren och visar att fortsatt styrka är klart sannolik.

Även om den svenska börsen som helhet visar framfötterna befinner sig påtagligt många mindre bolag långt under sin forna toppnoteringar. Efterhand lär det bli dags för sektorrotation från stora till små i samklang med stigande riskaptit och styrkan bland börsens många fastighetsbolag ger draghjälp.

Som vi skriver ovan är det dock storbolagen och då verkstad som fortsatt är motorn i uppgången, men trenderna för flera verkstadsbolag är nu så branta att vi lär få se vinsthemtagningarna och sannolikt en mindre rekyl för marknaden som helhet.

Vi tror dock att verkstad har mer att ge på uppsidan och att våren och utdelningsperioden blir en positiv period på börsen samt att nogsam och selektiv stockpicking bland småbolagen mycket väl kan löna sig.

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier