Nu är det upp till bevis för börsen

Vi skrev föregående vecka att man som alltid inför rapportperioder bör vara ödmjuk inför svårigheten att göra prognoser och inte peka ut den kommande riktningen för den svenska börsen med hela handen.

Vi såg dock goda och rationella skäl för en mer positiv inställning till börsutvecklingen under hösten, försöker leva som vi lär, hade spänt bågen, nyttjat kassan och inväntade med intresse den kommande rapportfloden. Om denna överraskade positivt såg vi en god möjlighet för en ny ”all time high” på börsen senare i höst.

Det vi kunde vara fullkomligt säkra på var att rapportperioden inte skulle bli tråkig och att man som vanligt skulle bli förundrad över hur mycket och hur snabbt börsens största och mest välanalyserade bolag kan svänga under rapportdagen. Kinnevik är ett utmärkt exempel på detta som vid sitt rapportsläpp igår utan synbar anledning trycktes ned med 6% vid börsöppning för att sluta dagen på 1,0% upp, dvs. en svängning på närmare 7% under dagen.

Crescendot i den svenska rapportfloden kommer idag och på fredag med bl.a. ABB, Atlas, Epiroc, Nordea, Swedbank, Volvo, Autoliv, Boliden, Dometic, Essity, SAAB och Thule. Även kommande vecka kommer en strid ström av siffror att rapporteras, men med avtagande intensitet. Det är därför för tidigt att i detta veckobrev dra några långtgående slutsatser särskilt som de amerikanska giganterna Facebook, Google, Microsoft, Amazon och Apple publicerar sina resultat från måndag och framåt.

Den svenska börsen (OMXS30) var som lägst nere på minus 0,95% under gårdagen trots positiv utveckling i USA och stabila kurser i Europa. Med hänsyn till att Sverige stigit sex dagar i rad och därmed blivit kortsiktigt överköpt (stigit för mycket för snabbt) var någon form av mindre rekyl en naturlig och sund reaktion.

Där index befinner sig just nu (2320 punkter) finns det vad vi kallar för latent utbud. De som köpte aktier under juli, augusti och september hamnade i flertalet fall med förlust på sina innehav i samband med kursrekylen och när man (efter den senaste tidens uppgångsfas) kan komma ut sina positioner på break even medför detta ofta en benägenhet att kliva av sina tidigare förlustaffärer.

Studerar vi börserna ur ett globalt perspektiv ser vi ingen anledning – med en brasklapp för den pågående rapportperioden – att ändra den positiva syn på börsutvecklingen som vi gav uttryck för föregående vecka. Som alltid är det USA som dominerar den internationella börsscenen där den breda marknaden, S&P 500, tangerar ”all time high” efter en förvånansvärd mild och återhållsam rekyl. Tekniktunga Nasdaqbörsen rör sig i symbios med S&P 500, men befinner sig för närvarande några få steg efter. När flockledaren (USA) visar vägen brukar de allra flesta följa efter och index för Europas 600 största företag är inget undantag.

Efter en rekylfas där kurserna stretat sig nedåt så har den efterföljande uppstudsen varit snabb och distinkt, vilket skapat en kursmässigt positiv dynamik, dvs. en långsam rörelse nedåt och en snabb rörelse uppåt. Detta visar att det trots all oro och nervositet rörande komponent- och elbrist, logistiska svårigheter, inflationstendenser, stigande räntor och fastighetskris i Kina är köparna som har kommandot och som håller i taktpinnen.

Samtliga stora börser som Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland fortsätter att dra åt samma håll, med den intressanta förändringen att Storbritannien för första gången på flera år visar framfötterna och verkar redo för ett kurslyft.

Olja, elpriser, metaller och jordbruksprodukter som bland annat bomull och vete fortsätter norrut, varför det inte är förvånande att det höjs röster inom den amerikanska centralbanken, som ser behov av tidigarelagda räntehöjningar för att stävja inflationsimpulserna. Den amerikanska 10-åriga räntan har klättrat tillbaka till årshögsta, men detta har inte kommit som en överraskning och aktiemarknaderna, som tidigare betraktat detta som ett allvarligt hot responderar nu med en axelryckning.

Med hänsyn till det kursmässiga beteende som den svenska börsen uppvisade under början av oktober bedömde vi att sannolikheten hade ökat för att korrigeringsfasen var över och att en ny uppgångsfas var inledd. Denna prognos har hittills fallit väl ut, men det är nu allvaret börjar och det är upp till bevis för börsen med huvuddelen av rapportperioden framför sig och med tydliga utbudsnivåer på ovansidan samtidigt som listan på oroshärdar kan göras lång.

Man bör ha mental beredskap för att börsläget snabbt kan förändas i samband med de kommande rapporterna, men när vi studerar hur positivt investerarkollektivet agerar både i USA och Europa ser vi fortsatt god sannolikhet för vidare uppgång på den svenska börsen och tror på en ny ”all time high” under hösten.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories